Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân

  278 Đống Đa, Thành phố Đà Nẵng

Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân có đầu tư nhiều kỹ thuật hiện đại vào bậc nhất khu vực miền Trung hiện nay với chức…